- Ngày 03/05/2000, Công ty TNHH Cường Thuận chính thức hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 4.621.860.000 đồng

- Ngày 19/09/2007, Cường Thuận IDICO đã chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp. Với số vốn điều lệ đăng ký 104.617.880.000 đồng.

- Tại cuộc họp ngày 6 tháng 12 năm 2007 giữa đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và đại diện công ty Cổ Phần Đầu Cường Thuận, hai bên đã thống nhất việc công ty Cổ Phần Cường Thuận xin gia nhập thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. 

- Ngày 17 tháng 12 năm 2007, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam ra quyết định số 182/QĐ-TCT tiếp nhận Công ty Cổ Phần Cường Thuận là Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và ngày 11/01/2008 Công ty Cổ Phần Cường Thuận chính thức gia nhập thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO) nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

- Ngày 19/3/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán HSX. Từ chỗ trước đây chỉ sản xuất các loại sản phẩm ống cống thủ công thông thường, Cường Thuận IDICO đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam về các thiết bị bê tông đúc sẵn với doanh số hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các sản phẩm của Cường Thuận IDICO được các nhà thầu xây dựng đánh giá có chất lượng cao không thua kém hàng ngoại nhập và giá cả phải chăng.

- Ngày 30/01/2015, CTCOP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO chính thức giao dịch 17.999.997 cp phát hành thêm tại Sở GDCK TP HCM tăng VĐL từ 150.000.000.000 đồng lên 329.999.970.000 đồng.

- Năm 2016: Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên  629.999.970.000 đồng.