Với việc đang triển khai khá tốt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 (trước năm 2010) và hiện tại phiên bản ISO 9001:2015 đã giúp cho Công ty từng bước nâng cao chất lượng của các loại sản phẩm mà mình cung cấp; Từ đó tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao cung cấp cho khách hàng ở lĩnh vực thi công cầu đường và cung cấp các sản phẩm cống bêtông đúc sẵn, bêtông nhựa nóng, bêtông tươi… Trong đó cụ thể:
+ Sản phẩm ống cống bê tông cốt thép: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã giúp cho chất lượng và thẩm mỹ của sản phẩm được tăng lên rõ rệt, các lỗi kỹ thuật giảm xuống hẳn. Trong đó tỷ lệ phàn nàn của khách hàng về chất lượng sản phẩm cống tròn từ trên 2% thì sau khi áp dụng ISO chỉ còn dao động dưới 0,5% và cống hộp cũng giảm tương ứng tứ 0,5% xuống còn 0,05%.
+ Sản phẩm thi công: Nâng cao chất lượng các công trình thi công, bàn giao công trình đúng tiến độ và đúng chất lượng tăng từ 80% lên 95%. Số lượng công trình phải thực hiện sửa chữa và bảo hành giảm từ 20%-25% xuống chỉ còn 5%-8%.