MỎ ĐÁ THIỆN TÂN 10

Mỏ đá Thiện Tân – Hố Nai – Thành phố Biên Hòa:

Diện tích khai thác hơn 71 ha có vòng đời dự án là 23 năm với công suất khai thác thiết kế 2.000.000 m3/năm , có tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 30 tỷ đồng (từ năm 2010-2013) với công suất khai thác dự kiến đạt từ 30%-50% công suất thiết kế. Giai đoạn đầu tư tiếp theo sẽ thực hiện từ năm 2014 để nâng công suất khai thác lên đạt 80%-90% công suất thiết kế.

Một số hình ảnh mỏ đá Đồi Chùa 3 - Thiện Tân


Các dự án khác