Cống rung ep D2000

Giá bán:

- ĐK trong (mm) 2.000 - ĐK ngoài (mm) 2.313 - Khẩu độ (mm) 3.000 - Bê tông (m3) 3,38 - Thép (kg) 114,22 - 146,89 - Trọng lượng (tấn) 8,45

Chi tiết sản phẩm