Những năm qua, sự phát triển của các dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh được đánh giá là khá tốt với 131 khách sạn, hàng ngàn phòng nghỉ, góp phần đa dạng các sản phẩm đối với dịch vụ lưu trú của tỉnh.

Tuy nhiên, hạn chế là tỷ lệ khách sạn đăng ký xếp hạng đến nay vẫn chưa cao, môi trường kinh doanh trên lĩnh vực này chưa thật sự tạo được dấu ấn thu hút khách lưu trú, dù nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú đang ngày càng tăng, nhất là các thành phố, khu vực có nhiều khu công nghiệp, điểm tham quan, du lịch…

* Cơ sở lưu trú được xếp hạng còn ít

Đồng Nai hiện có 131 cơ sở lưu trú nhưng mới chỉ có 17 cơ sở được xếp hạng. Trong khi nhu cầu đối với các dịch vụ lưu trú đạt chất lượng đối với khách hàng đang ngày càng tăng. Chị Trần Thị Phương (TP.Hà Nội) giám sát chuỗi cửa hàng thời trang cho một thương hiệu lớn tại các trung tâm thương mại ở một số thành phố lớn, trong đó có TP.Biên Hòa cho biết, chị thường xuyên phải đi kiểm tra, khảo sát cửa hàng ở TP.Biên Hòa, mỗi lần công tác tại Biên Hòa chị Phương phải nghỉ lại từ 1-3 đêm. Tuy nhiên, chị Phương cho rằng TP.Biên Hòa còn khá ít khách sạn đạt chất lượng.

Dẫn link báo Đồng Nai tai đậy: